Из писмо на г-жа Виолета Булц, член на Европейската комисия, комисар по транспорта до министър Ивайло Московски, МТИТС, Брюксел. 07 април 2016:

"Катастрофите по пътищата водят до огромни социални и икономически загуби за обществото. Пътнотранспортните инциденти все повече се превръщат в сериозен проблем на българското здравеопазване, тъй като оказват пряко влияние върху смъртността и заболеваемостта на населението. Голяма част от ранените при пътнотранспортните произшествия остават с трайни увреждания за цял живот.

imageТази тревожна тенденция означава, че трябва да погледнем сериозно на пътната безопасност, и да осигурим по-ефективна и бърза реакция на тази ситуация. Това не е само наша споделена отговорност, но това е също наше морално задължение.

Данните за ЕС като цяло показват, че миналата година 26 000 човека не са се прибрали в своите домове, и за повече от 135 000 души, в крайна сметка животът се е променил, в следствие на сериозни наранявания. Още по-тревожно е, чe за първи път от 2001 г. насам сме свидетели на леко увеличение на броя на смъртните случаи по пътищата на Европа.

Безопасността на всички участници в движението е абсолютен приоритет за мен. Знам, че вие споделяте моя ангажимент за предотвратяване и намаляване на човешките трагедии, които се случват по нашите пътища ежедневно.

Можем да се гордеем с нашите постижения през последните десетилетия; ние постигнахме отличен и траен напредък в намаляването на смъртните случаи по пътищата и бяха спасени животите на хиляди хора. Въпреки това, статистиката за 2015 г. трябва да служи като сериозен сигнал за тревога за всички нас, за да не бъдем безучастни. Постигането на нашите цели за 2020 г. вече ще бъде предизвикателство, но това все още може да се направи. Ето защо трябва да сме амбициозни и да удвоим нашите усилия.

Затова пиша до всички вас, за да ви призова да покажете политическа воля и отговорност да постигнем нашите цели. В този критичен момент, е важно да преосмислим нашата политика и подход към пътната безопасност. Постигнали сме много през последните години, но сега може би е време да променим курса.

Моята служба и лично аз се ангажираме да насочим дейността за пътната безопасност към много фронтове, като се започне с амбициозната програма за тази година.

Първо и преди всичко, искам да се засили диалога чрез споделяне на научни платформи, с провеждане на срещи, както на експертно, така и на политическо ниво, с по-голямо участие на заинтересованите страни в този процес. Трябва да разберем факторите, довели до тази стагнация, да обменяме идеи и знания за най-добрите решения и практики. Съществуват много добри практики, които трябва да бъдат споделени, а ние да градим върху тях.

Удовлетворена съм от факта, че някои от държавите-членки, които имаха много високи показатели на смъртност, са направили голям скок през 2015 г. с впечатляващи намаления. В същото време, трябва да направим крачка напред и да потърсим нови подходи към безопасността по пътищата, за да допълним традиционните и добре доказани мерки - особено за онези държави-членки с най-добрите резултати в ЕС и в света, ако искаме да успеем в намаляването на броя на жертвите в бъдеще.

imageОт наша страна, мога да повторя ангажиментите за области, в които Комисията е пряко отговорна. Има няколко важни анализи, които ще допринесат за подобряване рамката на пътната безопасност. Ключът не е в прокарването на повече законодателство; ние вече имаме една добра законодателна рамка. Но всички ние трябва да сме сигурни и да гарантираме, че тя правилно се прилага и контролира.

И накрая, но не на последно място, впечатлена съм от много текущи проекти в областта на иновациите и технологиите, които ще проправят пътя за в бъдеще. Има голям потенциал в нови технологии относно безопасността на превозните средства, които ще бъдат очертани от моята колежка г-жа Биериковска по-късно тази година. Освен това виждам потенциал и в автоматизирането и обмена на информация между превозните средства.

Каня Вас и Вашите експерти, както и гражданското общество да се включите активно в този процес. Нека заедно да определим какви промени могат да бъдат направени в политиката и другите инструменти, за да се подобри нивото на безопасността в Европейския съюз като цяло.

Искрено разчитам на Вашата ангажираност и на Вашата помощ, за да достигнем до нашата обща цел: по-безопасни пътища за всички граждани на ЕС.

Заедно ние можем да го направим по-добре!"